Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Από την 1η Μαρτίου 2013  παύει να λειτουργεί το παρόν Blog και  η  επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι η: